Більченський НВК (дошкільне відділення)

 

Правила прийому

Отримання медичною сестрою документації для вступу дитини у дошкільний навчальний заклад

Для прийому нових вихованців до дошкільного закладу старшій медичній сестрі необхідно отримати результати проходження дитиною медичного огляду. Для цього дошкільний заклад надає батькам інформацію про те, яку медичну документацію слід підготувати при вступі до дошкільного закладу.

Відповідно до пункту 2.3 Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434, медична документація містить:

· результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризації та оздоровлення з висновками спеціалістів (зокрема, за формою № 026/о);

· дані про профілактичні щеплення (за формою № 063/о);

· дані лабораторних досліджень;

· рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини в дошкільному навчальному закладі, груп з фізичного виховання, по спостереженню та оздоровленню диспансерних хворих.

Пам’ятки

Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності (далі — комісія).

Якщо комісія приймає позитивне рішення, то у її висновку має бути зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.

Увага

Якщо комісія своїм рішенням не дозволяє відвідувати дошкільний навчальний заклад дитині, у якої відсутні щеплення (за складної епідеміологічної ситуації та (або) через індивідуальні показники), то питання щодо форми здобуття освіти такою дитиною розв’язує місцевий орган управління освітою

Згідно з пунктом 1 Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 (далі — Примірне положення), підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного навчального закладу здійснюють лікар-педіатр дільничний, медична сестра дільнична, медична сестра кабінету здорової дитини. Відповідно вони оформлюють медичні документи, які батьки мають подати керівникові дошкільного навчального закладу при прийомі дитини до закладу.

Згідно з пунктом 2.3 Примірного положення підготовка дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного навчального закладу передбачає оформлення медичної документації за формою первинної облікової документації № 026/о «Медична карта дитини», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2013 № 435.

Важливо

Медичну документацію оформлюють на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участі лікаря-педіатра та інших лікарів-спеціалістів

Якщо дитина не має обов’язкових профілактичних щеплень і комісія прийняла рішення дозволити відвідувати дошкільний навчальний заклад, то це рішення є підставою для оформлення інших медичних документів.

Увага

У разі перенесеного гострого захворювання дитиною, що готується для відвідання дошкільного навчального закладу вперше, її зарахування в заклад пропонується здійснювати не раніше ніж через два тижні після клінічного одужання (п. 3 Примірного положення)

Отже, керівник дошкільного навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до дошкільного навчального закладу за наявності всіх документів, визначених Положенням, та на підставі відповідних медичних довідок установленого зразка. Для дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), батьки мають додатково подати висновок комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад.

Окрім того, всім дітям з недорозвиненням мовлення рекомендовано мати висновок сурдолога.

Увага

Дітей з особливими освітніми потребами приймають до дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу на підставі висновку ПМПК і лише за згодою батьків. За бажанням батьків діти, які потребують корекції фізичного розвитку при збереженому інтелекті, можуть зараховуватися до тих дошкільних навчальних закладів загального типу, що мають відповідні умови та кадрове забезпечення для організації індивідуальної корекційно-розвиткової роботи

Висновки та рекомендації ПМПК обов’язково враховують під час складання програми індивідуального супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Зміна форми надання освітніх послуг та їх змісту відбувається переважно за результатами повторного обстеження в ПМПК, на основі аналізу динаміки розвитку дитини.

До відома

Порядком № 240/165 визначено тривалість перебування дітей у дошкільних навчальних закладах компесуючого типу залежно від порушень у розвитку

Отже, ПМПК як осередок фахової допомоги дітям, консультативно-інформаційної підтримки батьків та педагогів є ресурсним методичним центром, що сприяє забезпеченню якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Відповідно до пункту 5 Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52, прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником дошкільного навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

 

Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно доЗакону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, направлення місцевого органу управління освітою.

/Files/images/25591_201205211020286XaIM.gif

Відсутність дитини в дошкільному закладі — чи враховувати вихідні та святкові дні

ПРОБЛЕМА

Нормативними документами визначено, що приймати до дошкільного закладу дитину, яка була тимчасово відсутня протягом трьох днів включно, можна лише за наявності медичної довідки. Як бути, якщо дитини не було в п’ятницю, а прийшла в понеділок, або не була в п’ятницю і понеділок, а прийшла у вівторок? Чи враховувати у кількість днів, за які потрібно подати довідку, вихідні та святкові?

РІШЕННЯ

Відповідно до пункту 14.2 Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2013 № 678, після перенесеного захворювання або тимчасової відсутності дітей за інших причин протягом 3 днів включно прийом дітей до дошкільного навчального закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. У довідці лікарем-педіатром вказуються рекомендації щодо індивідуальних особливостей режиму дитини-реконвалесцента на перші 10-14 днів.

Якщо дитина не відвідувала заклад через хворобу, у довідці мають бути зазначені:

· діагноз;

· тривалість захворювання;

· проведене лікування;

· відомості про відсутність контакту з інфекційними хворими;

· рекомендації щодо індивідуального режиму дитини на перші 10–14 днів.

Якщо здорова дитина вже оформлена у дошкільний навчальний заклад та з якихось причин не відвідувала його більше трьох днів, батьки мають надати до закладу довідку про стан здоров’я та причину відсутності дитини. У цій довідці у причинах відсутності дитини пишуть «здорова», а також зазначають дату з якої дитині надають дозвіл на відвідування дошкільного навчального закладу.

Проте в нормативних документах чітко не визначено чи враховувати вихідні та святкові дні при підрахунку кількості днів, за які потрібно подавати довідку.

У практиці роботи вихідні та святкові дні не враховують при підрахунку кількості днів, за які потрібно подати довідку. При визначенні кількості дні, за які слід подавати довідку, зазвичай враховують лише робочі дні.

Якщо дитина була відсутня в дошкільному навчальному закладі в п’ятницю і прийшла у понеділок, то батьки довідку не подають. Проте слід зважати на те, що якщо дитина не відвідувала заклад у п’ятницю суботу, неділю та понеділок, а у вівторок прийшла, то довідка уже потрібна. Оскільки через можливість заразитись педикульозом в короткий термін лікарю необхідно оглядати дитину. У довідці мають бути зазначені причина відсутності дитини в дошкільному навчальному закладі, дозвіл відвідувати заклад, дані про відсутність педикульозу та корости.